rekonstrukce budovy pro SCIO školu - Jihlava

studie: 2019

Stávající objekt byl v roce 1892 postaven jako obecná chlapecká škola, později pak sloužil jako základní a zvláštní škola, naposledy jako Dům dětí a mládeže. Náš návrh stavebních úprav vychází z kapacitních požadavků školy pro 150 dětí, dále z hodnot a principů samotné SCIO školy jako investora a podmínky města na bezbariérový přístup. Nejvíce stavebních úprav bude realizováno v přízemí. Zde je navržen nový boční (bezbariérový) vstup, jídelna, nové šatny. Nový multifunkční sál v prostoru bývalé tělocvičny bude sloužit k celoškolním shromážděním a prezentacím a dále k hudebním a také pohybovým aktivitám. Nově navržený otvor v dělící stěně umožňuje pohledové propojení sálu se „životem“ ve škole a zároveň prosvětluje přilehlou chodbu vedoucí k šatnám. Protože školní objekt nemá přístup k vlastní zahradě, rozhodli jsme se zkultivovat stávající dvorek a vytvořit zde pobytovou terasu s dřevěnou palubou, vestavěnou lavicí a stěnou s popínavou zelení. Po vybourání parapetů současných oken bude přístup na terasu novými francouzskými okny z hlavní chodby. Tímto stavebním zásahem dojde ke značnému zvýšení kvality života ve škole i prostoru samotného dvorku. Ve druhém a třetím patře se nacházejí jednotlivé učebny a kabinety. V otevřeném podkroví jsou pak navrženy univerzální ateliérové prostory, které je možné od sebe oddělit skládacími dveřmi a využít pro výtvarný ateliér, dílnu nebo odpočinkový prostor.