nabízíme:

– konzultace při výběru pozemku a tvorbě zadání

– zaměření současného stavu objektu

– architektonická studie (novostavby, přístavby, rekonstrukce, adaptace, …)

– projekt pro stavební povolení nebo ohlášení stavby

– inženýrská činnost

– prováděcí dokumentace (včetně položkového rozpočtu)

– autorský a technický dozor na stavbě

– návrh interiéru a nábytku na míru