revitalizace bývalé textilky Modeta - Jihlava

studie: 2019

Návrh se zabývá úpravami prostorů pro dočasné (5-7 let) využití volné části objektu bývalé továrny na punčochy a pletené zboží. Prostory mají být upraveny pro aktivity kulturní, společenské, vzdělávací a pohybové a to s maximální kapacitou 300 lidí. Dále je požadován bezbariérový vstup do objektu. Celý areál se nachází v těsné blízkosti jihlavské ZOO a je terénně rozmanitý. Kvůli zprůchodnění a propojení ZOO s řešenou částí objektu navrhujeme zbourat některé stavebně a morálně vysloužilé budovy a také části stávajícího oplocení. Z urbanistického hlediska využíváme stávající příjezdové komunikace, parkoviště a cesty a zároveň navrhujeme tři nové vstupy do objektu, které jsou propojeny novými zpevněnými plochami podél jižní, východní a severní fasády. V místě bouraných unimobuněk vznikne venkovní prostor pro společenské akce např. pro vernisáže výstav, letní kino či otevřené ohniště. Dispoziční uspořádání vychází z návrhu nového funkčního propojení požadovaných provozů. Halu A se samostatným vstupem si představujeme jako kavárnu s menším přednáškovým prostorem/velkou dětskou hernou. Na kavárnu navazuje při východní fasádě letní zahrádka zaříznutá do stávajícího zatravněného svahu. Hala B, se samostatným vstupem ze severu, bude univerzálním prostorem pro výstavy, koncerty, workshopy a přednášky většího rozsahu. Tuto halu je možno rozdělit mobilními příčkami na více menších prostorů. V západním konci haly je navržen převýšený pohybový sál např. pro lezeckou stěnu a akrobacii na šálách. Hala C s přilehlými skladovými prostory, je navržena pro konání výstav a workshopů. Materiálové řešení v interiéru i exteriéru vychází ze stávajícího industriálního charakteru areálu…zpevněné plochy z kamenných kostek, venkovní schodiště betonové, opěrky z prolévaných tvárnic, dřevěné venkovní lavice, nové nosné vnitřní konstrukce ocelové, vyplněné sklem či dřevěnými deskami, podlahy a světla v maximální možné míře stávající. Objekty v areálu určené k dočasnému využití jsou v exteriéru sjednoceny a od ostatních odlišeny antracitovou barvou. Modrou barvu (inspirace ze stávajícího mobiliáře) využíváme v interiéru i v exteriéru pro zvýraznění nových i stávajících vstupů.