půjčovna a relax zóna "Loděnice" - Jihlava

studie: 2022

Areál určený pro realizaci záměru se nachází mezi řekou Jihlava a tenisovými kurty v místech, kde končí Mostecká ulice pěší lávkou přes řeku. V této lokalitě stál mlýn zvaný Klementův, později Český. U něho vzniklo v roce 1887 jihlavské koupaliště nejprve jen s upraveným přístupem do vody, v roce 1934 pak s rozšířenou písečnou pláží 350m dlouhou, kabinami na převlékání, hřištěm, restaurací a dalším zázemím. Dochovaný projekt předpokládal rozsáhlý areál s veškerým možným vybavením. Po 2. světové válce se už započatý záměr nepodařilo dokončit. V 50. letech se zhoršovala v řece kvalita vody a „říční lázně“ přestaly být využívány. Jako ochrana před povodněmi vznikla v 70. letech 19. století mezi řekou a územím u převlékacích kabin vyvýšená hráz. V roce 2014 bylo v těsné blízkosti této lokality vybudováno Sportovně – relaxační centrum Český mlýn, v rámci něhož byla hráz upravena a na její koruně vznikla pěší komunikace a cyklostezka. V současné době se v areálu původních lázní nachází zbytky vyhořelých dřevěných kabin, betonových patek po původních pavilonech, dřevěná budova Sportovního klubu Jihlava (cca z roku 1982) sloužící jako klubovna se zázemím pro vodní sporty a antukové hřiště pro nohejbal. Cílem projektu je vytvoření chybějícího zázemí pro návštěvníky této lokality. Ideový koncept předpokládá oživení areálu pro kulturní, sportovní a volnočasové akce.                                                      

V řešeném areálu jsou navrženy celkem tři funkční zóny – půjčovna sportovního vybavení v těsné návaznosti na stávající pěší komunikaci s cyklostezkou, molo na řece pro kotvení lodí a pobytová relax zóna pro návštěvníky. Objekt půjčovny je umístěn v severní části řešeného území rovnoběžně s cyklostezkou za dodržení 3m ochranného pásma od stávající protipovodňové ochranné zdi. Mezi zdí a půjčovnou vzniká 3m široký, volně přístupný předprostor, který vytváří bezpečnou rozptylovou plochu pro návštěvníky, kteří tak nebrání provozu na cyklostezce. Stávající vysoké oplocení na zídce bude demontováno a nahrazeno v potřebném úseku novým nižším oplocením umožňujícím lepší vizuální prostupnost území. Molo pro kotvení lodí je umístěno na pravém břehu řeky v blízkosti půjčovny tak, aby obsluha měla s molem dobrý vizuální kontakt. Přístup na molo bude ze stávající pěší komunikace, která vede podél cyklostezky. Relax zóna, sloužící především k posezení, piknikům či konání různých menších akcí, je navržena v západní části areálu. V tomto místě mohou návštěvníci využít přirozený stín stávajících vzrostlých stromů. Tato část areálu se nachází na snížené úrovni oproti cyklostezce a vstupu do půjčovny, proto je přístup směrem od řeky řešen rampou a schodištěm navazujícím na předprostor půjčovny. Zóna je dále přístupná nově navrženou bezbariérovou pěší komunikací z jižního směru od stávajícího parkoviště. Komunikace bude napojena na stávající cestní síť, vyrovnává terénní nerovnosti a co nejméně zasahuje do stávající zeleně v souladu s požadavky Odboru životního prostředí. Návštěvníci budou moci využít stávající toalety u parkoviště. Navržený areál není oplocený a v rámci zadání bylo také počítáno s tím, že bude veřejně přístupný celoročně.

Objekt samotné půjčovny je navržen jako nezateplený modulový typový objekt (lodní kontejner) o rozměru 12,192m (délka) x 2,438m (šířka) x 2,591m (výška). Vnitřní dispozice je rozdělena na tři samostatné, ale propojené prostory – část skladová s policemi pro umístění sportovního vybavení, část pro obsluhu včetně hygienického zázemí a část pro veřejnost s převlékacími kabinami a prostorem s uzamykatelnými skříňkami pro úschovu věcí. Lodní kontejnery jsou vyrobené ze speciální anti-korozní oceli COR-TEN. Jedná se o 100% recyklovatelnou, přírodní užitkovou ocel, do které se přidávají speciální prvky které zajišťují její odolnost proti atmosférické korozi. Do typového kontejneru jsou navrženy dle potřeby nové okenní a dveřní otvory tak, že vyříznutá část pláště bude sloužit jako otevíratelná a zároveň uzamykatelná okenice. Díky okenicím bude možné objekt po otvírací době a mimo sezónu zcela uzavřít a lépe zabezpečit proti případnému vniknutí. Finální nátěr kontejneru je navržen v antracitovém odstínu, okenice budou z vniřní části opatřené dřevěnými tabulemi v červeném odstínu a mohou sloužit pro umístění potřebných informací o provozu půjčovny (např. otvírací doba, ceník, bezpečnostní informace a upozornění, loga sponzorů a partnerů). Označení provozu „Loděnice – půjčovna a relax zóna“ na fasádě kontejneru je navrženo také v dřevěném provedení s červeným nátěrem. Celý kontejner bude výškově osazen v návaznosti na cyklostezku, avšak v části areálu, jehož terén je cca o 1 metr níže než koruna hráze a cyklostezka. Z tohoto důvodu bude kontejner umístěný na nosné ocelové podnoži. Prostor pod kontejnerem mezi sloupy ocelové podnože může být využit pro uskladnění sportovního vybavení větších rozměrů (např. kanoe). Pro druhou, navazující fázi projektu, byla navržena pochozí dřevěná terasa s posezením na střeše půjčovny. Přístupná je od relax zóny po ocelovém schodišti podél kontejneru.