interiér předprostoru "Malé scény" HDJ - Jihlava

studie: 2022                                                                                                                                                                                                                                                realizace: 2022 (částečná)

spolupráce: Eva Bystrianská

Cílem této studie je návrh rekonstrukce interiéru vstupního foyer k malé divadelní scéně, což je obdélný sál, tzv. Black box, který umožňuje variabilitu scény i hlediště. Svou dramaturgií i inscenačním jazykem oslovuje divadlo na malé scéně především mladou generaci a interaktivními pohádkami dětské diváky. V návrhu dochází v první řadě k revizi příchodu diváků a to obnovením příchodu na malou scénu po hlavním otevřeném schodišti s výtahem, které bylo doposud vedeno jako úniková cesta. Naopak dosavadní hlavní přístup po vedlejším schodišti se stane pouze únikovou cestou. Vedle nového vstupu vznikne v prostoru bývalého nevyužívaného bufetu nová šatna bez obsluhy pro cca 90 návštěvníků. Druhá šatna bez obsluhy pro děti vznikne vedle toalet a bude umístěná ve speciálním mobiliáři na míru. Drobná dispoziční úprava je navržena v šatně herců, která se přepaží novou příčkou a vznikne tak rozšířený prostor pro skladování rekvizit. Nově vzniknou v některých částech foyer snížené sádrokartonové podhledy, které jednak vizuálně více sjednotí celý prostor a zároveň budou moci být využity pro instalaci nových zapuštěných svítidel a reproduktorů. Stávající dřevěná parketová podlaha bude přebroušena a nově naolejována v neutrálním odstínu. V nové šatně bude stávající dlažba nahrazena buď parketami navazujícími na ty stávající ve foyer nebo cementovou stěrkou. Pod okny do pasáže je řada otopných těles, které budou překryty krytem z perforovaného plechu, který bude sloužit také jako kryt pro odpadkové koše a na horní ploše jako prostor pro odložení občerstvení např. při divadelní premiéře. Sloup s vedením vzduchotechniky v rohu foyer bude také opláštěn perforovaným plechem a v dolní části bude mít širší lem z plného plechu pro umístění květináčů pro popínavé rostliny. Sedací mobiliář je navžen z čalouněných taburetů, které umožňují variabilní uspořádání v prostoru dle potřeb jednotlivých akcí. Navržená barevnost mobiliáře, sloupů a opláštění topení v odstínech modré, žluté a lososové vychází z postmoderního umění a navazuje tak na architektonickou podobu budovy z 90.let 20.století. Barevnost stěn a vstupních dveří do sálu v odstínu cementové zelené navazuje na barevnost stávajících hliníkových rámů oken a dveří ve foyer.