nový východ z krytu civilní obrany MŠ Jarní - Jihlava

studie: 2019

Předmětem studie je návrh druhého únikového východu z bývalého krytu civilní obrany pod mateřskou školkou v Jihlavě. Důvodem je změna užívání prostoru krytu na dětské divadélko s kapacitou 50 osob. Návrh zohledňuje stávající objekt větrací šachty, na kterou dispozičně navazuje, a stísněné podmínky na školkové zahradě. Nadzemní část stavby je z důvodu maximálního možného využití malé plochy zahrady navržena jako podklad pro herní prvky pro děti. Těmi jsou v návrhu žebřík a lezecké chyty na jedné straně a tabule na kreslení na straně druhé. Šikmá plocha stropu objektu únikového východu je pak využita pro ukotvení skluzavky.