interiér recepce Domu Gustava Mahlera - Jihlava

studie: 2020

realizace: 2022

Počátky původně středověkého domu ve Znojemské ulici č. 4 spadají do 16. století. Při klasicistní přestavbě na začátku 19. století byl dům pravděpodobně zvýšen o druhé patro a opatřen fasádou. Od roku 2006 je objekt používán k prezentaci života a díla hudebního skladatele Gustava Mahlera, který zde žil v letech 1860-1875. Navrhované úpravy se týkají části prostoru v přízemí a jejich hlavním cílem je revize stávajícího prostoru nevyužívané kavárny pro účely nové pokladny, informačního a prodejního místa, malého občerstvení a posezení s možností poslechu audionahrávek. Na základě průzkumu historických fotografií, dokumentace z archivu a úzké součinnosti s odborem památkové péče se otevřela možnost opětovného zvětšení okna v uliční fasádě. Na místo stávajících dvou úzkých otevíravých oken jsme navrhli jedno pevné velkoformátové okno/výkladec, které by mělo posílit aktivní vazbu domu a ulice a lépe osvětlit celý budoucí prostor recepce. Návrh vybavení prostoru mobiliářem a materiálovost navazuje na stávající vybavení domu a výtvarné pojetí expozic. Základní barevnost a grafické řešení interiéru prostoru navazuje na stávající grafický manuál vytvořený speciálně pro Dům Gustava Mahlera.