stavební úpravy RD - Jihlava

studie: 2022

Rodinný dům stojí v uliční zástavbě jako řadový dům se zadní zahradou. Objekt je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví, postaven je z pálených cihel na kamenném suterénu. V zahradě se v minulosti nacházely kolny a chlívky, na které upomínají plotové zdi zhruba do 1/3 hloubky zahrady, která je charakteristická velkým výškovým převýšením. Majitel se rozhodl pro rekonstrukci chátrající plotové zdi při SV hranici pozemku se sousedem. Ta bude součástí nové polootevřené zastřešené pergoly s letní kuchyní a krytým sezením. Součástí řešení dvorku budou dále kaskádové záhony s lavicí a schodiště překonávající výškový rozdíl směrem do zatravněné zahrady. Záměrem návrhu i investora je při budování dvorku v maximální možné míře znovu použít vybouraný materiál (cihly, dlažba, betonové schodiště) v místě a doplnit je prvky novými. Tomuto konceptu nahrává kromě ekologických a finančních hledisek i stísněný přístup do zahrady skrz podélnou chodbu uvnitř objektu, která tím vylučuje možnost užití těžší mechanizace a zvětšuje podíl ruční práce při zásobování staveniště i realizaci samotné. Fasády budou nově zatepleny a opatřeny novou tlustovrstvou omítkou s vodorovným reliéfem mezi okny odkazujícím na původní fasády z roku 1922. Navržené změny v exteriéru zvýší komfort obývání dvorku a zahrady v letních měsících, navržené úpravy v interiéru pak budou lépe reflektovat současné potřeby rodiny, které se v čase průběžně mění.