rekonstrukce hospodářské části stavení - Švábov

studie: 2011                                                                                                                                                                                                                                                realizace: 2012-2020

Hospodářská část RD je součástí typického vesnického stavení se štítovou stěnou orientovanou ke komunikaci a vnitřním dvorem uzavřeným jednotlivými budovami kolem. Cílem rekonstrukce bylo najít pro tuto hospodářskou část nové využití, zvolit optimální dispoziční a současné technické řešení, při zachování charakteru stavení jako celku. Přední část objektu je při maximální snaze o zachování obrysu a proporcí postavena znovu a v jejím přízemí je dvojgaráž, dílna a chlívek. Vstup do hospodářské části je situovaný proti vstupu do obytné části stavení. V patře je navržena pracovna a dvoupokojový byt pro hosty. Na tuto část navazují kolny s ponechanou původní zdí na hranici se sousedem. Vnitřní dvůr uzavírá opravená stodola s fragmenty původního zdiva. Při návrhu jsme považovali za vhodné pro stavbu v maximální možné míře využít materiál získaný při bourání (hlavně kámen), čímž dochází k jeho recyklaci, minimalizaci odvozu na skládku a snížení nákladů na samotnou stavbu. Použitím zatravňovacích dlaždic na ploše vnitřního dvora dochází ke zpevnění jeho povrchu při zachování přirozeného vsakování dešťové vody na pozemku.