označení Kina Dukla - Jihlava

 studie: 2018                                                                                                                                                                                                                                              realizace: 2021

 spolupráce: Eva Bystrianská

Návrh řeší chybějící označení provozu kina a výměnu stávající výplně zábradlí. Důraz je kladen na respektování stávající hmoty objektu, materiálů a barevnosti. Na hlavní vstupní fasádu byl navržen nápis označující hlavní provozy v kině, který je instalován nalevo od vstupních dveří. Barevností i materiálem koresponduje s uměleckou mříží na vchodových dveřích. V opěrné zídce oddělující předprostor kina od komunikace na ulici Jana Masaryka je navržena demontáž stávajících nerezových výplní zábradlí. Jsou navrženy nové výplně obsahující nápis „Kino Dukla“. Toto nové označení bude fungovat především pro návštěvníky přicházející z Tyršovy ulice od autobusového nádraží nebo z parku Smetanovy sady. Materiálem (plech) i barevností (antracit) tyto výplně navazují na ostatní navržené prvky. Na dvou stávajících programových poutačích před budovou je navržen nový 3D nápis „Kino Dukla“, který zatím nebyl realizován. Toto označení bude viditelné a čitelné při příchodu ke kinu z obou směrů po ulici Jana Masaryka.