novostavba RD - Popice u Jihlavy

studie: 2016                                                                                                                                                                                                                                               realizace: 2020

Pozemek, na kterém je stavba rodinného domu navržena, je bývalým ovocným sadem. Hranici mezi původním dvorem a tímto sadem tvoří stávající stodola v zachovalém stavu, která svým objemem dominuje okolí. Návrh sestává ze dvou objektů. Jejich vzájemný vztah a architektura vychází z okolních podmínek a to hlavně z orientace a svažitosti parcely a přítomnosti výš zmíněné stodoly na sousední parcele rodičů investora. Oba navržené objekty mají obdélníkový půdorys a sedlovou střechu a svým jednoduchým objemem se tak začleňují do původní zástavby okolních vesnických domů. Samotný rodinný dům je orientován kolmo na stávající komunikaci a otevírá se hlavním obytným prostorem, který je z části otevřen až do podkroví, směrem k jihu. Stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím a částečně podsklepená. Jinak hladký objem domu je v místech jeho hlavního a vedlejšího vstupu vybrán zapuštěnými nikami, která tvoří závětří a nabízí příčný průhled domem. Fasáda je tvořena dřevěným obkladem kladeným na svislo. Plechová střecha má antracitovou barvu stejně jako hliníkové rámy výplní otvorů. Objekt příslušenství k RD je orientován vodorovně s komunikací, ke které se napojuje garážovým stáním. To zabírá zhruba polovinu této stavby, druhá polovina je vyhrazena pro letní kuchyni. Fasáda je navržená bílá omítaná. Mezera mezi navrženými domy poskytuje průhled do krajiny při hlavním vstupu na pozemek. Objekty propojuje terasa s dětským hřištěm a venkovním bazénem. Objekt RD je realizován jako rámová dřevostavba s difúzně otevřenou skladbou a splňuje nízkoenergetické standardy.