závěsný systém pro galerii "Nonstrop" - Jihlava

 studie: 2016                                                                                                                                                                                                                                              realizace: 2017 (1.etapa), 2021 (2.etapa)

Ulice Malá Lazebnická se nachází v památkové zóně historického centra města Jihlavy a vede z Masarykova náměstí směrem ke kostelu sv. Jakuba. Ulička je charakteristická středověkým půdorysem velmi úzkého profilu a zachovalými členitými fasádami historických domů. Pro technické zajištění instalace výstav různorodého charakteru bylo třeba v prostoru ulice navrhnout systém úchytných bodů, který umožní co největší variabilitu výstavních instalací, případně též zavěšení výstavních panelů nebo vitrín. Nosný systém tvoří hlavní lana pnutá příčně mezi stěny stávajících domů, vzdálených cca 3m. Tato lana jsou navržena ve dvou výškových úrovních a napnuta mezi ocelová oka. Dvojice protilehlých ocelových ok nad sebou tak nabízí zavěšení vystavovaného objektu mezi lany přímo nad hlavami procházejících. Dvojice ok vedle sebe ve spodní výškové úrovni nabízí naopak zavěšení děl a případných vitrín na stěnu.