Den architektury 2018 v Jihlavě - Legiodům

anotace:

Prohlídka obytného komplexu palácového typu architekta J. Dufka z roku 1924, jenž vznikl jako řešení bytových, společenských i kulturních otázek po návratu čsl. legionářů z první světové války, ale také jako příklad nového stavebního slohu vyzdvihujícího českou identitu a připomínající odvahu našich vojáků v zahraničním odboji. S jihlavským ateliérem UNarchitekti a teoretičkou umění Michaelou Pacherovou.