Den architektury 2023 v Jihlavě - Od mostu k mostu

anotace:

Mosty mezi Motorpalem a Helenínem s ateliérem UNarchitekti. Pěší procházka po proudu řeky Jihlavy s odborným výkladem zaměřeným na konstrukční řešení jednotlivých mostů a lávek a odlišností daných jejich různou funkcí, dobou vzniku, statickým schématem a použitými materiály.